GELUIDOVERLAST

Insulit.


Geluidoverlast is een bron van ergernis.
Programma’s als de Rijdende Rechter gaan in 90% van de gevallen over geluidoverlast.
Om met elkaar te leven zullen we iets aan geluidoverlast moeten doen.
Zeker als je bedenkt dat de mooiste plekken om te wonen en te werken steeds vaker in dichtbevolkte gebieden liggen, zoals in het centrum van een stad, of vlak bij het station.


GELUIDOVERLAST TEGENGAAN

Insulit.


Geluidoverlast tegengaan is gemakkelijker gezegd dan gedaan.

  • Er wordt meer gebouwd in dichtbevolkte stedelijke gebieden, waar veel geluid aanwezig is.
  • Bij renovatie en vernieuwbouw van bijvoorbeeld een kantoorbestemming naar appartementen is het een uitdaging om aan de eisen van het Bouwbesluit te voldoen.
  • Nieuwe bouwmethoden en materialen maken het mogelijk om steeds dunnere constructievloeren te bouwen. Dit komt het verminderen van contactgeluid vaak niet ten goede.
  • Bewoners eisen steeds meer woongenot. De minimale eisen van het Bouwbesluit voldoen vaak niet aan het geluidcomfort dat bewoners wensen.

De standaard in contactgeluidisolatie