Geluidoverlast tegengaan

Insulit


Geluidoverlast tegengaan is gemakkelijker gezegd dan gedaan.
• Er wordt meer gebouwd in dichtbevolkte stedelijke gebieden, waar veel geluid aanwezig is.
• Bij renovatie en vernieuwbouw van bijvoorbeeld een kantoorbestemming naar appartementen is het een uitdaging om aan de eisen van het Bouwbesluit te voldoen.
• Nieuwe bouwmethoden en materialen maken het mogelijk om steeds dunnere constructievloeren te bouwen. Dit komt het verminderen van contactgeluid vaak niet ten goede.
• Bewoners eisen steeds meer woongenot. De minimale eisen van het Bouwbesluit voldoen vaak niet aan het geluidcomfort dat bewoners wensen.


De specialist in contactgeluidisolatie